Armati's Border Collies
Natuurgeneeskunde voor dieren
Natuurgeneeskunde voor dieren

Natuurgeneeskunde is als zo oud als haar grondlegger: Hippocrates (460-375 v.Chr.).  Hippocrates ging ervan uit dat de gezondheid van het individu samenhangt met het al dan niet in balans zijn van de verschillende lichaamsfuncties. Hij stelde dat de gezondheid afhankelijk is van de balans tussen de verschillende lichaamsvochten zoals bloed, slijm en gal. Het behoud van de balans tussen deze drie elementen vraagt een gezonde en zuivere levenswijze waarbij niet alleen voor de balans in het fysieke lichaam wordt gezorgd, maar zeker ook aandacht wordt besteed aan het emotionele lichaam.


De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat er niet zoiets geïsoleerds bestaat als alleen het fysieke lichaam met zijn klachten (symptomen) van disbalans maar dat er een grote samenhang bestaat tussen lichaam en geest én zelf omgevingsfactoren. Deze uitgangspunten en aanwijzingen werden door geneesheren eeuwenlang gevolgd.

Binnen de natuurgeneeskunde wordt gewerkt vanuit een aantal uitgangspunten waar de belangrijkste zijn:

- Ieder individu is een unieke combinatie van lichaam en geest.
- Bij balansbehoud en/of herstel dient dan ook aan het geheel van lichaam en geest
  aandacht te worden besteed.
- Het zelfgenezend vermogen is altijd aanwezig zolang er leven is; het kan zijn verzwakt
  en daardoor behoefte hebben aan hulp.
- De wijze van hulp, de mate waarin en de duur worden afgestemd op het geheel van
  factoren die van invloed zijn op het individu.

De allopatische, ook wel reguliere of conventionele geneeskunde genoemd, heeft over het algemeen de neiging om een probleem, symptoom te isoleren, zo klein mogelijk te maken en houden. De natuurgeneeskunde daarentegen zoekt juist de holistische benadering, de samenwerking tussen lichaam, geest en omgevingsfactoren teneinde de balans – vooral door het zelfgenezend vermogen – te herstellen. De therapie die voor het balansherstel wordt aangeboden dient slechts ter ondersteuning van het zelf genezend vermogen.
Het vaststellen van de grondoorzaak van het probleem is daarbij van het allergrootste belang!

De juiste diagnose van de oorzaak, levert vaak de helft van de oplossing. Het afnemen van de anamnese (ziektegeschiedenis) neemt over het algemeen een uur in beslag. Aan de hand van deze anamnese wordt een behandelplan geformuleerd en op herkenbaarheid en haalbaarheid doorgesproken met de eigenaar van het dier. De haalbaarheid is van groot belang aangezien in de natuurgeneeskunde van het complex van factoren wordt uitgegaan waarin het balansherstel moet plaatsvinden.

Klachten waaraan gedacht kunnen worden zijn: 

* gedragsproblemen (angst, stress, onzekerheid e.d.)
* huidproblemen

* spijsverteringsproblemen

* allergieën

* weerstandsproblemen

* reinigingskuur

* ouderdomskwaaltjes

* “het niet lekker in zijn/haar vel zitten”

De natuurgeneeskundige kiest in het behandelplan voor:

- ofwel alleen maatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in levensomstandigheden, voeding;
- ofwel een therapie in handelen zoals T-team, massage;
- ofwel een therapie met middelen, bijvoorbeeld Bach-bloesemtherapie, Homeopathie,
  Aromatherapie;
- ofwel een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

 

De keuze van de in te zetten therapie(ën) wordt mede bepaald aan de hand van de situatie van de hond, het type klacht én de oorzaak van deze klacht.

 

HomeOver onsKleinschalig hondenpensionOnze reuenOnze tevenIn MemoriamStambomenNestenNieuwsNatuurgeneeskunde voor dierenPicturesLinksFoto's