Armati's Border Collies
Natuurgeneeskunde voor dieren
Klassieke Veterinaire Homeopathie
Homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden Omeos wat gelijksoortig betekent en Pathos wat voor lijden of ziekte staat. De grondlegger van de homeopathie is Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij ging uit van het principe "het gelijkende geneest het gelijke". Dit is danook het basisiprincipe van de homepathie. 
Dit is het gemakkelijkst uit te leggen bij bv. een brandwond. Een reguliere therapie zegt dat we deze met koud/koelte zouden moeten behandelen. Homeopathie zegt echter reageer met zo warm mogelijk. De meest directe verlichting heb je wellicht wel van koud, maar op de lange termijn reageert het lichaam beter op zo warm mogelijk.
Kortom: datgene wat je ziek maakt, kan je ook weer beter maken.

Klassieke homeopathie gaat uit van het totale zieke individu (dier). Een homeopatisch middel wordt niet alleen gekozen op de geuitte ziektesymptomen - het fysieke deel - maar bekeken wordt of dit middel bij het totale beeld - de geestelijke gesteldheid - van het dier past. Dit kan betekenen dat verschillende dieren met dezelfde klacht(en), een van elkaar verschillend homeopatische middel voorgeschreven krijgen. De opmerking "baat het niet dan schaadt het niet" is dus een niet juiste veronderstelling. Kennis van de basisprincipes van homeopathie én kennis van de in te zetten middelen zijn noodzakelijk om homeopathie op een verantwoorde wijze toe te passen.

Klassieke homeopathie is maatwerk.
Het is van belang dat je het beeld van het te behandelen dier - natuurlijk met behulp van de eigenaar - goed voor ogen krijgt om zo tot de juiste keuze van het in te zetten middel komt. Het middel wordt dus specifiek voor dit dier met zijn klachten gekozen.  Hoe meer "bijzonderheden" het dier heeft/aangeeft, hoe beter tot een bepaald middel gekomen kan worden.

Een klassiek homeopathische behandeling bij dieren is in
zowel acute als chronische situaties mogelijk.

Denk hierbij o.a. aan:

* diarree
* huidklachten

* maagproblemen
* ontstekingen
* luchtwegklachten
* hormonale problemen
* diverse gedragsproblemen
* angsten
* klachten aan het bewegingsapparaat
HomeOver onsKleinschalig hondenpensionOnze reuenOnze tevenIn MemoriamStambomenNestenNieuwsNatuurgeneeskunde voor dierenPicturesLinksFoto's